Nikdy nebudu jako můj rodič

Podle průzkumu z Velké Británie se ženy ve věku 33 let začaly proměňovat ve své matky.

Ale muži mají jeden rok navíc v rukávu a nezačínají se podobat svým otcům, dokud jim nebude 34.

Průzkum, který si objednala dr. Julian De Silva, položil 2 000 lidem řadu otázek a zjistil, že dcery si pravděpodobně osvojí stejné postoje a chutě jako jejich matka kolem 33 let, nebo když se stanou rodiči sami.

Jaký otec, takový syn…

Více než polovina dotázaných žen uvedla, že se přestaly bouřit proti svým matkám v jejich raných 30 letech a místo toho začaly napodobovat jejich zvyky!

Toto chování zahrnovalo sledování stejných televizních pořadů, stejné koníčky a dokonce opakování stejných výroků a frází.

Muži věřili, že se také začali měnit ve své tatínky, když začali vypínat světla v prázdných místnostech, přijímali podobné politické názory jako táta a poslouchali rozhlasové stanice jako jejich otcové.

Průzkum také zjistil, že převážná část dotázaných měla pocit, že také začali vypadat jako jejich rodiče ve stejném věku.

Je to nevyhnutelná součást stárnutí, ale proces, který chce mnoho lidí odkládat na co nejdéle.

Jsi stejná jako tvoje matka….

Věta, kterou nechce žádná mladá žena slyšet, ovšem jen do určitého věku. Ve chvíli, kdy se ženy stávají matkami, jsou často pyšné nato, že jsou stejné jako jejich matky.

Shlédněte také